Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego rowu komunalnego na drenaż na terenie działki nr ew. 80 obr. 09 i wykonanie drenażu kamiennego wzdłuż granicy południowej działki nr ew. 80 w msc. Kobyłka

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 lipca 2015 r., Pani Anny Krasnodębskiej oraz Pana Pawła Wyszyńskiego
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego rowu komunalnego na drenaż, poprzez zabudowę gruntem przepuszczalnym ww. rowu na terenie działki nr ew. 80 obr. 09 i wykonanie drenażu kamiennego wzdłuż granicy południowej działki nr ew. 80 w msc. Kobyłka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan-wicestarosta, data: 14.07.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.07.2015 r., godz. 13.54
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.07.2015 r., godz. 13.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2015 r., godz. 13.54Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1076 razy.