Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu komunalnego z terenu osiedla mieszkaniowego „Lewandów Leśny” w Warszawie

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 czerwca 2015 r., Wspólnoty Mieszkaniowej „Lewandów Leśny, dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rowu komunalnego, usytuowanego na terenie działki nr ew. 1 obr. 5-13 w Markach,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu komunalnego, ww. wylotem kanalizacyjnym, z terenu osiedla mieszkaniowego „Lewandów Leśny”, przy ul. Geodezyjnej w Warszawie, usytuowanego na terenie działki nr ew. 3/48 obr. 41638 w Warszawie.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan-wicestarosta, data: 02.07.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.07.2015 r., godz. 09.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.07.2015 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2015 r., godz. 09.06Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 927 razy.