Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

I etap konsultacji

21 lipca 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2016


Zarząd Powiatu Wołomińskiego serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2016”.

I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2016 oraz propozycji zadań do realizacji
w roku 2016 - prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.powiat-wolominski.pl (Konsultacje społeczne / Rok 2015).

Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2015”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” oraz Kalendarz czynności związanych
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2016 można składać w terminie
do dnia 14 sierpnia 2015 r.

1) za pośrednictwem internetu: ngo@powiat-wolominski.pl
wso@powiat-wolominski.pl

2) faksem: (22) 776-50-93,

3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,

4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 27, tel. (22) 787-43-03 wew. 108,
pokój nr 28, tel. (22) 787-43-03 wew. 104.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.07.2015 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.07.2015 r., godz. 14.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.07.2015 r., godz. 14.00NieznanyEdycja strony
21.07.2015 r., godz. 12.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1182 razy.