Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego, zmiana załacznika 1 i 2 oraz przedłużenie terminu składania ofert

W zawiązku z licznymi zapytaniami telefonicznymi w sprawie treści zamieszczonych w Zapytaniu ofertowym wyjaśniamy:

1.Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkoleń bhp, w tym: p.poż oraz szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej podczas każdego szkolenia dla wyszczególnionych grup. Wiadomości z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej należy przekazać w ramach szkolenia bhp zgodnie z ramowym programem szkoleń.

2.Zamawiający rezygnuje z przeprowadzenia szkoleń z zakresu p.poż oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej w odrębnym terminie.

3.Zamawiający przewiduje, że szkolenie z zakresu bhp., w tym p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla pracodawców i osób kierujących pracownikami obejmie 16 godzin z czego 8 godzin to szkolenie przeprowadzone w formie wykładu oraz 8 godzin w formie samokształcenia kierowanego.

4.Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników na stanowiskach robotniczych odbędą się łącznie w 4 grupach szkoleniowych i obejmą program jak w pkt. 1.

5. Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 20.07.2015 do godz. 14.00 na dzień 24.07.2015 do godz. 16.00 – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.07.2015 o godz. 10.00.

6.W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 w §3 ust. 1 – Wzór umowy, które stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

7.Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 17.07.2015 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.07.2015 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.07.2015 r., godz. 11.02Emilia PłachetkoEdycja strony
17.07.2015 r., godz. 14.27Emilia PłachetkoEdycja strony
17.07.2015 r., godz. 14.16Emilia PłachetkoUsunięcie powiązania strony z plikiem
17.07.2015 r., godz. 14.16Emilia PłachetkoPowiązanie strony z plikiem
17.07.2015 r., godz. 14.14Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1134 razy.