Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX - 100/2015

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR IX - 100/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Powiatu Wołomińskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc:
1) uchwała Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego;
2) uchwała II-18/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Wołomińskiego;
3) uchwała Nr XV-118/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego;
4) uchwała Nr XXII-185/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego;
5) uchwała Nr XXXVI-294/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego;
6) uchwała Nr III-20/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego;
7) uchwała Nr V-31/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego;
8) uchwała Nr VIII-54/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego;
9) uchwała Nr XLV – 341/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego i Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 09.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3765 razy.