Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX - 98/2015

zmieniająca Uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiegovz dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
UCHWAŁA NR IX - 98/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 226, art.228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 09.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2112 razy.