Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX - 97/2015

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
UCHWAŁA NR IX-97/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 223 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1

Prostuje się oczywisty błąd pisarski w § 7 ust. 2 Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w ten sposób, że dotychczasową treść w rzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem, z wyjątkiem § 2 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015” zastępuje się zapisem: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3

1. Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 09.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 09.04Małgorzata JeznachEdycja strony
17.07.2015 r., godz. 09.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2184 razy.