Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX – 95/2015

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużającej się procedury przygotowania opinii do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
UCHWAŁA NR IX – 95/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużającej się procedury przygotowania opinii do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 2 Statutu Powiatu Wołomińskiego (t. j. Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2007 r. Nr 170 poz. 4623, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Udziela się poparcia dla wystąpienia Ruchu Społecznego „Stop Janosikowe” do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej stanowiącego apel o przyspieszenie przygotowania opinii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
2. Wyraża się zaniepokojenie przedłużającą się procedurą przygotowania ww. opinii.
3. Apeluje się do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej o pilną interwencję w sprawie niezwłocznego przygotowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska w sprawie wniosków rad powiatów, w tym Rady Powiatu Wołomińskiego, złożonych do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie stwierdzenia niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego połączonych do wspólnego rozpoznania pod sygnaturą akt K 33/14.


§ 2

Przekazanie uchwały Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 08.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2109 razy.