Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IX – 94/2015

zmieniająca Uchwałę Nr IV – 24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
UCHWAŁA NR IX – 94/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV – 24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr IV – 24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust. 2 nadając mu brzmienie:
,,2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 16.07.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.07.2015 r., godz. 08.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.07.2015 r., godz. 08.56Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2135 razy.