Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII – 85/2015

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
UCHWAŁA NR VIII – 85/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz.1375 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Statut Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, przyjęty Uchwałą Nr XXXVI - 295/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia statutów jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego, nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Statut Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 29.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2045 razy.