Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacji deszczowej usytuowanych w skarpie R-6 w hm 8+38,5, 8+37,5 w Markach; 2. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: grodzy w rowie komunalnym

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 16 czerwca 2015 r., Burmistrza Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacji deszczowej usytuowanych w skarpie R-6 w hm 8+38,5, 8+37,5 w Markach;
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: grodzy w rowie komunalnym R-6 w km 8+43,5;
3. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ww. rowu (ziemi) ww. wylotami kanalizacji deszczowej;
4. likwidację przepustu o średnicy 600 mm usytuowanego pod ul. Kościuszki w Markach i wykonanie w jego miejsce przepustu skrzynkowych o wymiarach 1000x1000 mm i o długości 16,0 m.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.07.2015 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.07.2015 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2015 r., godz. 10.40Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 961 razy.