Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie studni Nr 3 na terenie działki nr ew. 36/9 obr. 5-00-03 w celu poboru wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonce

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonce, ul. Przemysłowa 4, 05-220 Zielonka, złożony w dniu 17.06.2015 r., wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni Nr 3 o głębokości 66,0 m, zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 36/9 obr. 5-00-03 w celu poboru wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla ww. Spółdzielni Mieszkaniowej z lokalnej sieci wodociągowej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 19.06.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 24.06.2015 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 24.06.2015 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2015 r., godz. 12.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 941 razy.