Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przewodu sieci wodociągowej przez wody powierzchniowe rzeki Cienkiej w km 7+100, na terenie działki 979 obr. Jasienica, gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z wnioskiem Burmistrza Tłuszcza, z dnia 18 maja 2015 r., dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przewodu sieci wodociągowej przez wody powierzchniowe rzeki Cienkiej w km 7+100, na terenie działki 979 obr. Jasienica, gm. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 10.06.2015 r., godz. 09.37
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 10.06.2015 r., godz. 09.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2015 r., godz. 09.37Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1011 razy.