Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

25. Biuro Kontroli Wewnętrznej

kontakt, zadania
Biuro Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania z zakresu:

1) opracowywania w porozumieniu ze starostą rocznego planu kontroli wewnętrznej;
2) koordynowania procesu zarządzania ryzykiem w starostwie oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu;
3) koordynowania procesu kontroli zarządczej w starostwie (pierwszy poziom kontroli zarządczej), jednostkach organizacyjnych starostwa (drugi poziom kontroli zarządczej) oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu;
4) prowadzenia czynności wyjaśniających i kontrolnych w sprawach doraźnie zleconych przez starostę;
5) przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych starostwa oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w szczególności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
6) przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
7) współpracy z jednostkami organizacyjnymi starostwa w zakresie:
a) nadzoru i działań kontrolnych prowadzonych w jednostkach/instytucjach,
b) kontroli realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
8) przeprowadzania czynności sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;
9) prowadzenia akt sprawy w zakresie działań kontrolnych;
10) przygotowywania projektów decyzji w porozumieniu z wydziałami merytorycznymi w sprawie zwrotu dotacji dla podmiotów publicznych
i niepublicznych.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 24.05.2015 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.08.2018 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2018 r., godz. 12.10NieznanyEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 13.21Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.03.2017 r., godz. 10.48NieznanyEdycja strony
24.02.2017 r., godz. 13.49NieznanyEdycja strony
03.01.2017 r., godz. 13.29Emilia PłachetkoEdycja strony
19.10.2016 r., godz. 11.33Emilia PłachetkoEdycja strony
24.05.2015 r., godz. 14.13Emilia PłachetkoEdycja strony
24.05.2015 r., godz. 14.13Emilia PłachetkoEdycja strony
24.05.2015 r., godz. 14.07Emilia PłachetkoEdycja strony
24.05.2015 r., godz. 14.06Emilia PłachetkoEdycja strony
24.05.2015 r., godz. 14.05Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 3165 razy.