Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

VII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.05.2015r., godz. 14.00, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2015r.
4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2013-2014.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych. (druk nr 35)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015. (druk nr 42 )
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
(druk nr 44)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024. (druk nr 43)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok. (druk nr 41)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. (druk nr 40)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca. (druk nr 39)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018. (druk nr 38)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. (druk nr 37)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-524/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r. (druk nr 45 )
15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych, wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2013-2014.
 • Druk nr 35
  Projekt uchwały w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych. (druk nr 35)
 • Druk nr 37
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Druk nr 37 - załącznik
  Uchwała Nr I-1/2015 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie
 • Druk nr 38
  Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018.
 • Druk nr 39
  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca
 • Druk nr 40
  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 • Druk nr 41
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Druk nr 41 - Tabela nr 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Druk nr 41 - Tabela nr 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Druk nr 41 - Tabela nr 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Druk nr 41 - Tabela nr 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
 • Druk nr 41 - Tabela nr 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Druk nr 41 - Załącznik nr 1
  Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 41 - Załącznik nr 2
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2015
 • Druk nr 42
  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015.
 • Druk nr 43
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III-17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024.
 • Druk nr 43 - załączniki nr 1 i nr 2
  Wieloletnia prognoza finansowa; Przedsięwzięcia WPF
 • Druk nr 44
  Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 • Druk nr 45
  Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-524/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Janusz Werczyński, data: 18.05.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 18.05.2015 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 18.05.2015 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.05.2015 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2029 razy.