Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: budowę studni chłonnych ( sztuk 10) o średnicy 2000 m i wysokości 6 m przy ul. Powstańców w Ząbkach, 2. szczególne korzystanie z wód,

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),


zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 14 kwietnia 2015 r., zakładu Wiśniewski Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Sikorskiego 1c/1, 05-200 Wołomin, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.: budowę studni chłonnych ( sztuk 10) o średnicy 2000 m i wysokości 6 m przy ul. Powstańców w Ząbkach,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działek nr ew. 7/2, 7/3, , 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, obr. 3-34 w Ząbkach, poprzez ww. studnie chłonne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 24.04.2015 r., godz. 14.04
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 24.04.2015 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2015 r., godz. 14.04Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 914 razy.