Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI – 57/2015

w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr VI – 57/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.04.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.04.2015 r., godz. 12.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2015 r., godz. 12.54Małgorzata JeznachEdycja strony
22.04.2015 r., godz. 12.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3310 razy.