Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-go roku życia)

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
INFORMACJA
W SPRAWIE NIEZAMIESZCZANIA W ORZECZENIU O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OD DNIA 27 CZERWCA 2018 R. SYMBOLU
PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 02-P


W dniu 27 czerwca 2018 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1241), na podstawie którego powiatowe oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły prawo do wpisywania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P - choroby psychiczne”.
Powyższe oznacza, iż od dnia 27 czerwca 2018 r. obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P” w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydawanym osobom powyżej 16 roku życia.

Żaden zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zarówno powiatowy/miejski jak i wojewódzki oraz sąd pracy i ubezpieczeń społecznych nie może zatem od tej daty wydać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności „02-P”.
Konsekwencją przedmiotowego wyroku jest brak możliwości wpisania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P” również na żądanie/wniosek osoby orzekanej.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie posiadają także prawa do wydawania żadnych zaświadczeń wskazujących na występowanie u osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane od dnia 27 czerwca 2018 r. schorzeń oznaczonych symbolem „02-P”.
Przewiduje się, iż sytuacja powyższa potrwa do czasu wprowadzenia w życie nowych przepisów prawa, które uregulują kwestie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem „02-P” zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.06.2003 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 07.01.2019 r., godz. 11.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2019 r., godz. 11.08Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.07.2018 r., godz. 16.13Beata MizerskaEdycja strony
27.07.2018 r., godz. 15.07Katarzyna RutkowskaEdycja strony
20.01.2004 r., godz. 11.40Katarzyna PazioZmiana adresu.
24.06.2003 r., godz. 13.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 14188 razy.