Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, w pasie drogi gminnej w msc. Zaścienie), w celu zjazdu na działkę nr ew. 253/1 obręb Zaścienie, gmina Dąbrówka.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 25.03.2015 r., Państwa Anny i Mariusza Ciszewskich, ul. Kwiatowa, 05-270 Marki, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie przydrożnym, w pasie drogi gminnej (dz. nr ew. 257 obr. Zaścienie), w celu zjazdu indywidualnego na działkę nr ew. 253/1 obręb Zaścienie, gmina Dąbrówka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 27.03.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 15.15Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 995 razy.