Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni zlokalizowanej przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce, w pobliżu węzła betoniarskiego.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek złożony w dniu 12.03.2015 r., Pani Teresy Topczewskiej, Pana Eugeniusza Topczewskiego i Pana Dawida Topczewskiego, prowadzących firmę pod nazwą „TOP-JUR Topczewski” s.c., ul. Brzozowa 42, 05-230 Kobyłka, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowej warstwy wodonośnej za pomocą studni zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 27 obr. 08 przy ul. Nadmeńskiej w Kobyłce, w pobliżu węzła betoniarskiego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 18.03.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 14.51Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 970 razy.