Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie zabudowy rowu melioracyjnego „ R -A” w Starych Lipinach gmWołomin, poprzez rozbiórckę istniejącego przepustu i wykonanie w jego miejsce rurociągu z obustronnym drenażem

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 12.03.2015 r., Pana Mieczysława Radomskiego, ul. Kwitnąca 13, Stare Lipny, 05-200 Wołomin, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy fragmentu rowu melioracyjnego „ R -A” na dz. nr ew. 92/1 obręb Stare Lipiny, gmina Wołomin, polegającego na likwidacji (rozbiórce) istniejącego przepustu o średnicy 500 mm, długości 6,0 m i wykonanie w jego miejsce rurociągu o średnicy 600 mm, długości 15,5 m z obustronnym drenażem o średnicy 100 mm.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 19.03.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 31.03.2015 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.03.2015 r., godz. 14.47Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 970 razy.