Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie mostu rolniczego (odbudowę) przez wody powierzchniowe rzeki Cienkiej w km 6+550 na terenie dz. nr ew. 466/2 obręb Jasienica, gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 18.03.2015r., Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie mostu rolniczego (odbudowę) przez wody powierzchniowe rzeki Cienkiej w km 6+550 na terenie dz. nr ew. 466/2 obręb Jasienica, gm. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.03.2015 r., godz. 09.24
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.03.2015 r., godz. 09.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2015 r., godz. 09.24Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1003 razy.