Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 43/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr IV – 43/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.). Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr II – 12/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Powiatu Wołomińskiego wprowadza się zmiany
w ten sposób, że:
1) ust. 2 w § 1 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest analiza oraz opracowanie
i przedstawienie Radzie Powiatu Wołomińskiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. propozycji zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego lub propozycji projektu nowego Statutu.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Komisja rozwiązuje się z dniem uchwalenia zmian do Statutu lub uchwalenia nowego Statutu Powiatu Wołomińskiego.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 11.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 895 razy.