Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 41/2015

w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr IV – 41/2015
Radny Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 36 ust. 5 oraz § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr VIII-54/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2007r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 170 poz. 4623 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W składach komisji Rady Powiatu Wołomińskiego określonych uchwałą Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego, wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1) do składu Komisji Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego powołuje się Halinę Bonecką.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 11.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 11.17Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1117 razy.