Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 35/2015

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr IV – 35/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 114 ust. 2 i art. 115 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się jednorazowo w 2015 roku wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, o wydatki na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku w wysokości określonej niniejszą uchwałą.


§ 2

1. Dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w § 1, wynosi:
1) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Geodetów 73 – 1 400 zł;
2) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Nowych Załubicach przy ul. Opolskiej 75A – 1 400 zł;
3) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z siedzibą w Wołominie przy ul. Przejazdowa 4– 1 400 zł;
4) dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Duczkach przy ul. Willowej 18– 1 400 zł.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, dotyczy każdego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
3. Środki finansowe na dofinansowanie wypoczynku dzieci zostały zagwarantowane w budżetach placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 10.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 970 razy.