Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 28/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
Uchwała Nr IV – 28/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 lutego 2015r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmienioną Uchwałą Nr XVII-163/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r., Uchwałą Nr XXVI-279/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2013r. oraz Uchwałą Nr XL – 465/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wyraża się zgodę na wpłatę zaliczki przez Powiat Wołomiński na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jego wkład własny
w Projekcie EA w następujących transzach:
1. w roku 2011 - 6.332,60 zł
2. w roku 2012 - 306,92 zł
3. w roku 2013 - 4.137,67 zł
4. w roku 2014 - 0,00 zł
5. w roku 2015 - 23.815,52 zł”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.02.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.02.2015 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 09.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 989 razy.