Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie pomostów wędkarskich oraz na wycięcie trzcin z wód i fragmentu brzegu akwenu wodnego Glinianek w Zielonce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 09.07.2014 r. Burmistrza Miasta Zielonka, uzupełniony w dniu 23.12.2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stałych urządzeń do połowu ryb (pomostów wędkarskich) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wycięciu roślin (trzcin) z wód i fragmentu brzegu akwenu wodnego Glinianek, stanowiącego dz. nr ew. 1 obr. 5-10-04 w Zielonce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 12.01.2015 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 19.02.2015 r., godz. 08.18
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 19.02.2015 r., godz. 08.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2015 r., godz. 08.18Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 941 razy.