Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ROK 2016

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
4. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
5. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych bieżących spraw z zakresu działania Komisji.
6. Promowanie działań zmierzających do poprawy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poszczególne lata.
8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowej Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa za poszczególne lata.
9. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie powiatu.
10. Monitorowanie spraw dotyczących zagrożeń powodziowych na terenie powiatu.
11. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa:
w ruchu drogowym – niebezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych, nietrzeźwi kierowcy, przejazdy kolejowe, sygnalizacja świetlna;
nad akwenami wodnymi w czasie wakacji;
ppoż. na terenie powiatu wołomińskiego.
12. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
13. Zapoznanie się z informacją WIOŚ nt. stanu środowiska w powiecie wołomińskim.
14. Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2016-2020.

ROK 2017

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
4. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
5. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych bieżących spraw z zakresu działania Komisji.
6. Promowanie działań zmierzających do poprawy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poszczególne lata.
8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa za poszczególne lata.
9. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie powiatu.
10. Monitorowanie spraw dotyczących zagrożeń powodziowych na terenie powiatu.
11. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa:
- w ruchu drogowym - niebezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych, nietrzeźwi kierowcy, przejazdy kolejowe, sygnalizacja świetlna;
- nad akwenami wodnymi w czasie wakacji;
- ppoż na terenie powiatu wołomińskiego.
12. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
13. Zapoznanie się z informacją Wydziału Ochrony Środowiska nt. stanu środowiska w powiecie wołomińskim.

ROK 2018

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Przewodniczącego Rady oraz spraw zgłaszanych przez Zarząd Powiatu, członków Komisji, innych radnych i mieszkańców powiatu.
4. Monitorowanie wykonania uchwał będących w zakresie Komisji.
5. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych bieżących spraw z zakresu działania Komisji.
6. Promowanie działań zmierzających do poprawy stanu urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poszczególne lata.
8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa za poszczególne lata.
9. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie powiatu.
10. Monitorowanie spraw dotyczących zagrożeń powodziowych na terenie powiatu.
11. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa:
- w ruchu drogowym - niebezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych, nietrzeźwi kierowcy, przejazdy kolejowe, sygnalizacja świetlna;
- nad akwenami wodnymi w czasie wakacji;
- ppoż na terenie powiatu wołomińskiego.
12. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
13. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
14. Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Paweł Solis, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Komisji Sławomir Pisarczyk, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 09.02.2015 r., godz. 16.36
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.03.2018 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2018 r., godz. 10.28Emilia PłachetkoEdycja strony
20.03.2018 r., godz. 10.27Emilia PłachetkoEdycja strony
01.02.2017 r., godz. 11.32Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.47Małgorzata JeznachEdycja strony
15.12.2016 r., godz. 13.46Małgorzata JeznachEdycja strony
22.02.2016 r., godz. 16.53Małgorzata JeznachEdycja strony
12.02.2016 r., godz. 09.15Małgorzata JeznachEdycja strony
17.02.2015 r., godz. 14.43Małgorzata JeznachEdycja strony
17.02.2015 r., godz. 14.43Małgorzata JeznachEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 16.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2752 razy.