Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Podstrony:
 • Uchwała Nr Wa.413.2014
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 roku dotycząca opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024.
 • Uchwała Nr Wa.414.2014
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2014 roku dotycząca: I. opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok; II. opinii o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2014 rok deficytu.
 • Uchwała Nr Wa.80.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr Wa.81.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 lutego 2015 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok.
 • Uchwała Nr Wa.277.2015
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2015 roku w sprawie opinii o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku
 • Uchwała Nr Wa.161.2016
  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 20.01.2015 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 20.01.2015 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.01.2015 r., godz. 12.39Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3966 razy.