Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień

Uchwały Zarządu podjęte w grudniu 2014 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr V-1/2014
  w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr V-2/2014
  w sprawie: upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie Zamówień Publicznych
 • Uchwała Nr V-3/2014
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących opiniowania programów ochrony środowiska
 • Uchwała Nr V-4/2014
  w sprawie: upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwiania spraw dotyczących uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
 • Uchwała Nr V-5/2014
  w sprawie: upoważnienia do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zlecanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała Nr V-6/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr V-7/2014
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr V-8/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr V-9/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr V-10/2014
  w sprawie: przeniesień w palnie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr V-11/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr V-12/2014
  sprawie: przeniesień w planie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 09.01.2015 r., godz. 12.14
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 09.01.2015 r., godz. 12.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2015 r., godz. 12.14Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1749 razy.