Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 552/2014

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr XLVIII – 552/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zakup przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 9/190, obręb 5-50-01, o powierzchni 0,2585 ha, położonej w Zielonce przy ul. Wyszyńskiego 7L, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00035266/8.
2. Zakup nieruchomości, o której mowa w ust. 1 nastąpi na cele edukacyjne, na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.51
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.51Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2342 razy.