Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII - 551/2014

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat dla Gminy Wołomin powierzchni dachu budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie celem montażu radiowej sieci szerokopasmowej wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”
Uchwała Nr XLVIII - 551/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat dla Gminy Wołomin powierzchni dachu budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie celem montażu radiowej sieci szerokopasmowej wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013 poz. 217, z późn.zm.) oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem na okres 5 lat dla Gminy Wołomin powierzchni dachu budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej celem montażu radiowej sieci szerokopasmowej wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” realizowanego przez Gminę Wołomin w ramach „Działania 8.3 Programu Operacyjnego Inwestycyjna Gospodarka na lata 2007-2013”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2129 razy.