Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 550/2014

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2014
Uchwała Nr XLVIII – 550/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2014


Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm. ), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 330 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Dokonuje się wyboru firmy : BILANS-REWID-STANDARD Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o. o., ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za rok 2014.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1967 razy.