Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 549/2014

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2014
Uchwała Nr XLVIII – 549/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2014


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)
w powiązaniu z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póżn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Dokonuje się wyboru firmy: POL-TAX Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91, 03-982 Warszawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2014.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2072 razy.