Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 546/2014

w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Uchwała Nr XLVIII – 546/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.


w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczejNa podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XX - 216/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    Warunki i zasady umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3363 razy.