Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 545/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX-456/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 roku
Uchwała Nr XLVIII – 545/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX-456/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XXXIX – 456 / 2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 roku wprowadza się zmiany określone w niniejszej uchwale.


§ 2

Ustala się nowy podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na poszczególne zadania w 2014r. z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Podział środków PFRON na realizację zadań w 2014 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.40Małgorzata JeznachEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 15.34Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2257 razy.