Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 544/2014

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 434/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
Uchwała Nr XLVIII – 544/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 434/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII – 434/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.32Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1948 razy.