Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVIII – 543/2014

w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
Uchwała Nr XLVIII – 543/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r.
o Policji (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych powiatu środki finansowe na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zakup sprzętu i wyposażenia.


§ 2

Działania wymienione w § 1 sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 r. dział 754, rozdział 75404, paragraf 3000.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego, upoważniając go do zawarcia stosownego porozumienia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 14.11.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2041 razy.