Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVIII Sesja

z 13.11.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XLVIII – 543/2014
  w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
 • Uchwała Nr XLVIII – 544/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 434/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XLVIII – 545/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX-456/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 roku
 • Uchwała Nr XLVIII – 546/2014
  w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr XLVIII – 547/2014
  zmieniająca uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
 • Uchwała Nr XLVIII – 548/2014
  zmieniająca uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XLVIII – 549/2014
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2014
 • Uchwała Nr XLVIII – 550/2014
  w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2014
 • Uchwała Nr XLVIII - 551/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat dla Gminy Wołomin powierzchni dachu budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie celem montażu radiowej sieci szerokopasmowej wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”
 • Uchwała Nr XLVIII – 552/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.11.2014 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2014 r., godz. 15.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3382 razy.