Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Opracowanie i postawienie strony internetowej projektu. Wykonanie i udostępnienie na stronie internetowej aplikacji na telefony komórkowe - mobilna aplikacja nawigacyjna wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości. Zakup komputerów i mebli biurowych.

UWAGA!Zawiadamiamy, że w związku z licznymi dodatkowymi pytaniami od strony potencjalnych oferentów przedłużony zostaje termin składania ofert do 25 listopada 2014 r. do godz. 12.00. Oferenci którzy złożyli oferty przed ukazaniem się odpowiedzi na pytania mają możliwość skorygowania swojej oferty.

Informacja z dn. 21.11.2014 r.

Zawiadamiamy, że w związku z licznymi dodatkowymi pytaniami od strony potencjalnych oferentów przedłużony zostaje termin składania ofert do 25 listopada 2014 r.
Oferenci którzy złożyli oferty przed ukazaniem się odpowiedzi na pytania mają możliwość skorygowania swojej oferty.

Informacja z dn. 18.11.2014 r.

Zaktualizowano zapytania ofertowe w zakresie załącznika - Punkty do zamieszczenia w aplikacji zal 1 do zad. 2 oraz dodane zostały odpowiedzi na pytania Oferentów.


Opracowanie i postawienie strony internetowej projektu.
Wykonanie i udostępnienie na stronie internetowej aplikacji na telefony komórkowe - mobilna aplikacja nawigacyjna wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości.
Zakup wyposażenia biurowego i komputerów do 3 punktów informacji turystycznej.
W ramach projektu „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą”


Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na 4 zadania
1. Opracowanie i postawienie strony internetowej projektu.
2. Wykonanie i udostępnienie na stronie internetowej aplikacji na telefony komórkowe - mobilna aplikacja nawigacyjna wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości.
3. Zakup wyposażenia biurowego do 3 punktów informacji turystycznej
4. Zakup wyposażenia komputerowego do 3 punktów informacji turystycznej
W ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest Opracowanie i postawienie strony internetowej projektu. Wykonanie i udostępnienie na stronie internetowej aplikacji na telefony komórkowe - mobilna aplikacja nawigacyjna wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości. Zakup wyposażenia biurowego i komputerów do 3 punktów informacji turystycznej w ramach realizacji projektu pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Zamówienie jest realizowane dla wypełnienia oferty turystycznej powiatu związanej z projektem, promocji projektu oraz umożliwienia turystom zdobycia w łatwy i dostępny sposób informacji o projekcie, produktach turystycznych i terenach Powiatu Wołomińskiego z nim związanych.

II. Zakres zamówienia:

Zakres poszczególnych zadań zamówienia prezentuje załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

III. Kryteria oceny ofert

Dla zadania nr 1
- Cena za wykonanie zadania - 70%
- Czas realizacji (krótszy niż 3 tygodnie) - 30%

Dla zadania nr 2
- Cena za wykonanie zadania - 50%
- Czas realizacji (krótszy niż 4 tygodnie) - 30%
- Gwarancja na przedmiot umowy - 20%

Dla zadania nr 3 i 4
- Cena za wykonanie zadania - 70%
- Gwarancja na przedmiot umowy -30%

IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówień: 3 tygodnie od daty podpisania umowy. (4 tygodnie w przypadku zadania nr 2).

V. Informacje na temat przygotowania oferty

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 1 zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz oferty.
3. Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań w ramach niniejszego zapytania.

VI. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2014 r., godz. 14.00. w jednej z wybranych form:
1. w zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem w zależności od zadania: 1, 2, 3 lub 4
2. przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie w zależności od zadania: 1, 2, 3 lub 4
3. elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości w zależności od zadania: 1, 2, 3 lub 4

Tytuły zadań do zamieszczenia przy składaniu oferty:

1. Opracowanie i postawienie strony internetowej projektu.
2. Wykonanie i udostępnienie na stronie internetowej aplikacji na telefony komórkowe - mobilna aplikacja nawigacyjna wraz z modułem rozszerzonej rzeczywistości.
3. Zakup wyposażenia biurowego do 3 punktów informacji turystycznej.
4. Zakup wyposażenia komputerowego do 3 punktów informacji turystycznej.


VII. Kontakt z zamawiającym
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Rafał Grześkiewicz,
Wydział Obsługi Zarządu,
e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl
fax. nr 22 776 53 90.

Projekt pn. „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.11.2014 r., godz. 13.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 24.11.2014 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2014 r., godz. 12.04Katarzyna PazioEdycja strony
24.11.2014 r., godz. 12.03Katarzyna PazioEdycja strony
21.11.2014 r., godz. 13.34NieznanyEdycja strony
18.11.2014 r., godz. 15.56NieznanyEdycja strony
18.11.2014 r., godz. 15.55NieznanyEdycja strony
18.11.2014 r., godz. 14.06NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 14.44NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 14.43NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 13.31NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 13.26NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 13.25NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 13.18NieznanyEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 13.09NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5224 razy.