Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 541/2014

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLV-508/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.08.2014r.
Uchwała Nr XLVII – 541/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLV-508/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.08.2014r.Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Rada Powiatu podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLV-508/2014 poprzez stwierdzenie, że ponowna skarga pana W. S. z dnia 05.09.2014r. jest bezzasadna.
2. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi na pracowników i ponownie wskazuje Starostę Wołomińskiego jako organ właściwy dla złożenia skargi.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do Niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 14.29Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 14.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1006 razy.