Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 dokonanych w okresie od 12-09-2014 r. do ….-10 -2014 r.
I. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 402.964 zł,

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-228/2014 z dnia 23 września 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2014 z dnia 26.08.2014 r. (71015),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 22.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2014 z dnia 29.08.2014 r.(85321),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-230/2014 z dnia 23 września 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Tłuszcz na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu (85203),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-234/2014 z dnia 23 września 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.029 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 218/2014 z dnia 11.09.2014 r. (75045),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 224 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217/2014 z dnia 11.09.2014 r.(85213),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-……./2014 z dnia 3 października 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 185.933 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat decyzja Krajowego biura Wyborczego z dnia 03.11.2014 r.(75109),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLVII-540 /2014 z dnia 16 października 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 20.000 zł w związku z rozwiązaniem umowy z gm Radzymin na zadanie Przebudowa drogi Sieraków –Słupno (60014),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 83.995 zł na programy Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Terenów Zieleni na rynkach pracy w Unii Europejskiej kwota 72.182 zł i Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół w Zielonce kwota 11.813 zł (80130),
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.696 zł na realizację projektu „Okno na świat”
• zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.985 zł zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (75814)
II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 402.964 zł

- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-228/2014 z dnia 23 września 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie (71015),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł wydatki bieżące i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-230/2014 z dnia 23 września 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące zakup usług pozostałych (85203),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-234/2014 z dnia 23 września 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.029 zł wydatki bieżące kwalifikacja wojskowa (75045),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 224 zł wydatki bieżące składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213),
- zmiany wprowadzono uchwałą nr IV-……./2014 z dnia 3 października 2014r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 185.933 zł wydatki bieżące na obsługę komitetów wyborczych (75109)
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLVII-540 /2014 z dnia 16 października 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.778 zł w związku powstaniem gimnazjum dwujęzycznego przy Zespole Szkół w Radzyminie (80111),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46.899 zł na wynagrodzenia i pochodne dla Liceum Ogólnokształcącego w Urlach (80120),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.813 zł na realizację projektu „Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego” (80130),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na prowadzenie szkoły rodzenia (85149),
• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 127.753 zł na pomoc finansową w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gmin Klembów, Radzymin, Zielonka Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej (85295),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł na pomoc finansową w ramach programu polityki prorodzinnej w powiecie wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej (85295),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.530 zł na realizacje projekty Okno na świat (85395),
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.924 zł dotacja podmiotowa dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (85421),

III. Wydatki majątkowe wzrost o kwotę 270.000 zł
- zmiany wprowadzono uchwałą nr XLVII-540/2014 z dnia 16 października 2014r. Rady Powiatu Wołomińskiego
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu pn. Przebudowa drogi Sieraków-Słupno, Gm. Radzymin,
• zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 290.000 zł na zadania:
- nowe zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W Zabraniec-Okuniew kwota 30.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie Budowa ronda w Zagościńcu na skrzyżowaniu 100-lecia,Podmiejskiej i Armii Krajowej z kwotą 110.000 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne Zakupy inwestycyjne sprzętu drogowego o kwotę 150.000 zł
IV. Zmiany w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Nowe zadanie
Zakup usług pocztowych
Limit wydatków na rok 2014 kwota 20.000 zł.
Limit wydatków na rok 2015 kwota 342.000 zł.
Limit wydatków na rok 2016 kwota 342.000 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.16
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 13.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 13.16Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 718 razy.