Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 531/2014

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014 - 2017
Uchwała Nr XLVII – 531/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 października 2014r.


w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014 - 2017Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.) i art.6, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego, uchwala co następuje:


§ 1

Uchwala się „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2014-2017

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Ireneusz Maślany, data: 22.10.2014 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 12.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2719 razy.