Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVII Sesja

z 16.10.2014r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XLVII – 526/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 433/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XLVII – 527/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 435/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XLVII – 528/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 436/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XLVII – 529/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 437/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XLVII – 530/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII – 438/2014 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
 • Uchwała Nr XLVII – 531/2014
  w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014 - 2017
 • Uchwała Nr XLVII – 532/2014
  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Uchwała Nr XLVII – 533/2014
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 • Uchwała Nr XLVII – 534/2014
  w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Wołominie, Al. Armii Krajowej 38
 • Uchwała Nr XLVII – 535/2014
  w sprawie zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka z siedzibą w Radzyminie, Al. Jana Pawła II 18, zmiany nazwy zespołu oraz nazwy szkoły wchodzącej w jego skład
 • Uchwała Nr XLVII - 536/2014
  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
 • Uchwała Nr XLVII - 537/2014
  w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
 • Uchwała Nr XLVII – 538/2014
  w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
 • Uchwała Nr XLVII - 539/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 402/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2029
 • Uchwała Nr XLVII - 540/2014
  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr XLVII – 541/2014
  w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLV-508/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.08.2014r.
 • Uchwała Nr XLVII – 542/2014
  w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 22.10.2014 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2014 r., godz. 12.34Małgorzata JeznachEdycja strony
22.10.2014 r., godz. 12.33Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3388 razy.