Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: Zakup i montaż dwóch 2 szt. wiat turystycznych wraz ze stołem i ławkami, 2 szt. stojaków na rowery i 2 szt. tablic informacyjnych

Prosimy o złożenie oferty do dnia 15 października 2014 r.
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

Zakup i montaż dwóch 2 szt. wiat turystycznych wraz ze stołem i ławkami, 2 szt. stojaków na rowery i 2 szt. tablic informacyjnych
(zgodnie ze specyfikacją dołączoną do zapytania ofertowego – załącznik nr 2)

W ofercie należy przedstawić:

najbliższy możliwy termin realizacji zamówienia,
cena netto przedmiotu zamówienia,
cena brutto przedmiotu zamówienia
projekt na wykonanie przedmiotu zapytania, uwzględniając założenia zapisane w załączniku nr 2 (rodzaj wszystkich materiałów, warunki gwarancji, obmiar itp.).

Sposób oraz kryterium wyboru:

cena wykonania przedmiotu zamówienia,
gwarancja na min. 2 lata,
zgodność projektu z założeniami zapisanymi w załączniku nr 2.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Prosimy o złożenie oferty do dnia 15 października 2014 r. w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, w kopercie z napisem: OFERTA NA: „Wiaty turystyczne”;
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;
lub faksem na numer: 022 776 50 93.


PŁATNOŚĆ:

Przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.

OSOBA DO KONTAKTU:

tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158

Robert Angielski – Podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.10.2014 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.10.2014 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2014 r., godz. 12.41NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4259 razy.