Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 29.09.2014 r. do godz. 10.00
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3

termin składania ofert do dnia 29.09.2014 r. do godz. 10.00


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
Zakres prac obejmuje:
1. Wzmocnienie istniejącej więźby dachowej poprzez zamontowanie w rozstawie co 80 cm kantówek sosnowych o wymiarach 5/10 cm. Kantówki należy połączyć w sposób trwały metoda ciesielską z istniejącymi krokwiami. W tym celu należy częściowo zdemontować istniejące pokrycie dachowe jednocześnie zabezpieczając dach przed deszczem.
2. Wymianę zniszczonych elementów istniejącej więźby dachowej
3. Przedłużenie konstrukcji i pokrycia dachu z boku i od strony frontu o 30 cm
4. Ocieplenie dachu wełną o współczynniku ⱷ-39 na całej powierzchni dachu
5. Montaż folii dachowej paro przepuszczalnej 120g/m² na całej powierzchni dachu
6. Montaż łat dachowych 4/5 cm
7. Montaż blachy trapezowej T-35 na całej powierzchni dachu
8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich
9. Wykonanie orynnowania z blachy powlekanej o wym. 125/90
10. Wykonać podbitkę dachowa z paneli PCV na całej długości
11. Wykonanie barier przeciwśniegowych

Obecny wymiar dachu 24,5 x 9,5 m – do wyceny należy doliczyć zwiększoną powierzchnię po przedłużeniu dachu.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 29.09.2014 r. do godz. 10.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz częściowe wzmocnienie więźby dachowej na budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
nie otwierać przed 29.09.2014 r. godz. 10.30
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.\


4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05 – 200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 1
sala konferencyjna, dnia 29.09.2014 r. o godz. 10.30


5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
• Formularz oferty,
• Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
• Oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu. (Załącznik nr 2)
• Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 3)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 24.09.2014 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 24.09.2014 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2014 r., godz. 15.04Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4255 razy.