Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 525/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa
Uchwała Nr XLVI – 525/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników StarostwaNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 17.06.2014r. na Starostę Wołomińskiego oraz urzędników Starostwa w przedmiocie naruszenia praworządności poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz niewykonywania obowiązków nadzorczych wobec pracowników Starostwa, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 10.56Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1244 razy.