Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 524/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XLVI – 524/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana M.Ch. z dnia 11.12.2013r. na działanie Starosty Wołomińskiego w zakresie regulacji stanu prawnego drogi oznaczonej nr ewid. 352 położonej w obrębie Teodorów - Sokołówek, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana M. Ch. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 10.51Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 10.50Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1064 razy.