Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI - 522/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych


Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę porozumienia oraz akceptuje się treść aneksu do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych, zwartego w dniu 2 stycznia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim, przyjętego uchwałą Nr XXVI-197/08 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów paszportowych oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.
2. Projekt aneksu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2014 r., godz. 10.40Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 10.32Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 1137 razy.