Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVI – 521/2014

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg - ul. Sosnowa i ul. Tadeusza Kościuszki, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XLVI – 521/2014
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg - ul. Sosnowa i ul. Tadeusza Kościuszki, położonych na terenie Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 6a ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zalicza się w granicach miasta Marki do kategorii dróg powiatowych nw. odcinki dróg:
1. ul. Sosnowa (od skrzyżowania z Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki);
2. ul. Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z ulicą Sosnową do granic z m.st. Warszawą).


§ 2

Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1, oznaczone jest na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Uchyla się § 1 pkt 1, 2 i 3 Uchwały Nr XXI-228/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 12.09.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 17.09.2014 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.09.2014 r., godz. 10.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2014 r., godz. 10.46Małgorzata JeznachEdycja strony
23.09.2014 r., godz. 10.46Małgorzata JeznachEdycja strony
22.09.2014 r., godz. 11.03Magdalena RudnikEdycja strony
17.09.2014 r., godz. 10.30Magdalena RudnikDodanie strony

Strona oglądana: 3686 razy.